Mua VIP cho tài khoản: Đăng nhập để thấy tài khoản của bạn.

Tài khoản đang có: Đăng nhập để thấy xu của bạn.

Chọn 1 trong các hình thức Vip dưới đây

Đại gia được nhiều quyền lợi quá

Quyền lợi của các tài khoản VIP

 •  
 • User phổ thông
 • VIP 1
 • VIP 2
 • VIP 3
 • VIP 4
 • VIP 5

Quyền lợi

 • Phù hiệu
 • VIP icon 1
 • VIP icon 2
 • VIP icon 3
 • VIP icon 4
 • VIP icon 5
 • Ưu tiên xếp hạng
 • Số lượng ký tự chat
 • 150
 • 150
 • 150
 • 150
 • 150
 • Screen text
 • 150s/lần
 • 30s/lần
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • Screen text effect
 • Đỏ
 • Xanh lá
 • Xanh dương
 • Vàng kim
 • Cam hoàng kim
 • Kick
 • Kick user phổ thông
 • Kick Vip1 trở xuống
 • Kick Vip2 trở xuống
 • Kick Vip2 trở xuống
 • Kick Vip2 trở xuống
 • Chặn bị kick
 • Kick bởi Room Owner
 • Kick bởi Room Owner
 • Không bị kick
 • Chìa khóa vào phòng
 • Phòng thường
 • Phòng thường
 • Phòng thường
 • Phòng có tính phí
 • Phòng có tính phí
 • Tỉ lệ tăng FAME
 • 1.2
 • 1.4
 • 1.6
 • 2.0
 • 3.0

Các mức giá

 • Giá 3 tháng (xu)
 • 1.620
 • 3.240
 • 6.480
 • 12.960
 • 27.000
 • Xu tặng
 • 81
 • 194
 • 453
 • 1036
 • 2700
 • Giá 6 tháng (xu)
 • 3.240
 • 6.480
 • 12.960
 • 25.920
 • 54.000
 • Xu tặng
 • 162
 • 388
 • 907
 • 2073
 • 5400
 • Giá 12 tháng (xu)
 • 6.480
 • 12.960
 • 25.920
 • 51.840
 • 108.000
 • Xu tặng
 • 324
 • 777
 • 1814
 • 4147
 • 10800